Terminologia NetDevOps – prezentacja danych

Choć (Net)DevOps jest już pojęciem relatywnie dojrzałym, to dla wielu inżynierów sieciowych odnalezienie się w terminologi z nim związanej stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Zanim przejdziemy do bardziej zaawansowanych tematów, warto sobie usystematyzować i pogrupować kilka z kluczowych pojęć. W kolejnych artykułach przybliżę w skrócie te komponenty, z którymi będziemy spotykali się najczęściej na początku naszej przygody z automatyzacją. Każdy z nich zostanie zaprezentowany szerzej przy okazji omawiania związanych z nimi narzędzi.

Czytaj dalej