Pierwsze kroki z Vagrant

Vagrant

Jednym z najbardziej kluczowych etapów automatyzacji jest testowanie konfiguracji, zanim zostanie ona wrzucona na urządzenia produkcyjne. O ile w świecie systemowo-aplikacyjnym bardzo łatwo jest odzwierciedlić środowisko produkcyjne, uruchamiając kilka maszyn wirtualnych lub kontenerów, o tyle w świecie sieciowym takie odwzorowanie jest bardzo trudne. Co nie oznacza, że nie jest możliwe. W trakcie testów nie zawsze interesuje nas kompletna topologia czy wydajność urządzeń. Na pierwszym etapie automatyzacji wystarczy, że będziemy mogli przetestować poprawność składni i zweryfikować podstawowe założenia naszej konfiguracji.

Czytaj dalej

Terminologia NetDevOps – prezentacja danych

Choć (Net)DevOps jest już pojęciem relatywnie dojrzałym, to dla wielu inżynierów sieciowych odnalezienie się w terminologi z nim związanej stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Zanim przejdziemy do bardziej zaawansowanych tematów, warto sobie usystematyzować i pogrupować kilka z kluczowych pojęć. W kolejnych artykułach przybliżę w skrócie te komponenty, z którymi będziemy spotykali się najczęściej na początku naszej przygody z automatyzacją. Każdy z nich zostanie zaprezentowany szerzej przy okazji omawiania związanych z nimi narzędzi.

Czytaj dalej